gemeente Amsterdam

biopad

Iepenlaan


archief
erismeer

   

Herinrichting
LAAN VAN
MEERWIJK
Uithoorn

Ontwerp: 2013 in uitvoering
Opdracht: Gemeente Uithoorn
I.S.M.: Adegeest Advies> Presentatiepanelen in PDF

Van bussluis naar schoolzone

In het jaar 2014 zullen de eerste
voorbereidingen worden getroffen om
de huidige bussluis aan de Laan
van Meerwijk, na de omlegging van de
N201, open te stellen voor alle
gemotoriseerd verkeer. Naar
verwachting zal dit in 2015 het geval
zijn.

De gevolgen van deze openstelling
voor de scholen is een betere
bereikbaarheid van deze scholen, maar
ook een nieuwe verkeerssituatie
voor de leerlingen.