gemeente Amsterdam

biopad

Iepenlaan


archief
erismeer

   

GERARD
BORSTKADE
Amsterdam

Ontwerp: 2008 uitgevoerd
Opdracht: Stadsdeel Oud-West,
Ontwerpbureau: Handle with Care,
ontwerpers openbare ruimte

De Gerard Borstkade maakt onderdeel
uit van de postzegelprojecten in
Oud-West. Uitgangspunt hiervan is
om deze plek groener en leefbaarder
te maken. In het ontwerp is gekozen
voor het verduidelijken van de
verschillende gebruiksruimtes. Door
de, voorheen, eenzijdige inrichting
en ongelukkig geplaatste objecten
werd het gehele gebied alleen
gebruikt als route over het Jacob van
Lennepkanaal. Door ook de nadruk te
leggen op de verblijfsmogelijkheden
van het plein kan de kwaliteit
aanzienlijk verhoogd worden.
-------------------------------------------
The Gerard Borstkade is part of the
stamp-projects in Oud-West. To
make the space more green and
bearable.