gemeente Amsterdam

biopad

Iepenlaan


archief
erismeer

  ik  

Lobke's
WERKBOEK

------------------------------------------------

Als vormgever aan de buitenruimte
werk ik onderzoekend, ondersteunend
en, waar nodig, leiding gevend. Een
goed ontwerp stopt niet bij een mooie
tekening. Elk aspect, elk detail van
het proces, van materiaalkeuze tot
presentatie is onderdeel van het
verhaal dat verteld moet worden.
Alleen dan kan die mooie tekening
uiteindelijk leiden tot een werkende
buitenruimte.

Ontwerpend, onderzoekend, schrijvend.
Op ieder moment in het
proces werk ik met liefde mee aan
het vervolmaken van die
gezamenlijke passie: de buitenruimte.

Op de volgende pagina's vindt u een
selectie van mijn gedane werk en
mijn huidige werkzaamheden.